Βοήθεια στο σπίτι

Tο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα. Απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

 

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει; 

 συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, μικρο-αγορές, πληρωμή λογαριασμών, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες. 

 

Από ποιους στελεχώνεται: 

 Το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέχη και ειδικούς επιστήμονες, όπως: 

κοινωνικούς λειτουργούς,

 νοσηλευτές 

οικογενειακούς βοηθούς.  

 

στόχος
Η παραμονή των ηλικιωμένων στο κοινωνικό τους περιβάλλον και η βελτιωση ποιότητα της ζωής τους
Κάθε ενδιαφερόμενος ηλικιωμένο/η ή ΑΜΕΑ που επιθυμεί να ενταχθεί στο μητρώο εξυπηρετουμένων παρακαλειται να επικοινωνήσει στα παρακάτω τηλεφωνα προκειμένου να λάβει Περισσότερες πληροφορίες .τηλ. 2621026284

Οι Υπηρεσίες Παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς ΚΑΜΙΑ επιβάρυνση, με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι των εξυπηρετουμένων με συχνότητα (καθημερινή, εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη) ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες τους.