ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 Από τις πρώτες επιχειρησιακές δομές που δημιουργήθηκαν, ήταν και πρότυπες δομές εναλλακτικής εκπαίδευσης. Λειτούργησε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Νέων, το οποίο υποχρεωτικά μεταβίβασε στον Δήμο Πύργου το 2016, ως αναπόσπαστο κομμάτι του Κέντρου Κοινότητας.

Το Κέντρο αποτέλεσε πρότυπη επιχειρησιακή δομή κοινωνικής μέριμνας, στο οποίο παρείχαμε σε εξωσχολικό ωράριο, υπηρεσίες εκπαίδευσης παιδιών ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Συγκεκριμένα παρείχαμε υπηρεσίες προώθησης και διάχυσης γνώσεων Γενικής Εγκυκλοπαιδικής Παιδείας, Αγωγής του Πολίτη, Μουσικής, Θεάτρου και Φυσικής Αγωγής.

Σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών. Αποσκοπεί εκτός των άλλων στην ενίσχυση των απασχολούμενων γονέων, δίνοντας διέξοδο στην φροντίδα των ανήλικων τέκνων τους κατά το ωράριο εργασίας των γονέων αυτών.

Το ΚΔΑΠ παρέχει:

Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας

Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης. ψυχαγωγίας, άθλησης

Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων

Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες

Προβλέπεται η απασχόληση παιδιάτρου, ζωγράφου και άλλων ειδικοτήτων.

Μέχρι και το 2016 που η επιχείρηση είχε την διαχείριση της δομής, το ΚΔΑΠ είχε παράσχει τις υπηρεσίες του σε τετρακόσιες πενήντα οικογένειες και το σημαντικότερο κατάφερε να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον χώρο δράσης του και πρώτη επιλογή για τους δημότες μας, με τριπλάσιες αιτήσεις ωφελούμενων από αυτή της δυναμικότητάς μας.