ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Χώρος φιλοξενίας πολιτιστικών και πολιτισμικών εκδηλώσεων για ηλικιωμένους δημότες. Βασική φιλοσοφία είναι η προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Οι υπηρεσίες του Κέντρου απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες άνω των 60 ετών που κατοικούν στην περιοχή, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στην κοινότητα, στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου και η αποφυγή της ιδρυματικής κλειστής περίθαλψης και άλλης μορφής ασύλων.

Σκοπός λειτουργίας των ΚΑΠΗ είναι: α/ Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου, β/ Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων, γ/ Πρωτογενή Πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων), δ/ Δευτερογενή Πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση).

Αποσκοπούμε στην οργάνωση και λειτουργία αυτών, ενεργοποιώντας πολιτικές εθελοντισμού.

Σειρά άλλων δράσεων και έργων, υλοποιεί η Δη.Κ.Ε.Πύργου παράλληλα, αφήνοντας σημαντικές υποδομές ανάπτυξης και προσφέροντας σημαντικό έργο. Η φιλοσοφία αυτών ήταν πάντοτε η συνέχεια και προοπτικές μελλοντικής εκμετάλλευσης με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.