Δράση προβολής και διαφήμισης εκδηλώσεων ΠΑΣΧΑ 2022

Η Δη.Κ.Ε.Πύργου κατά την εορταστική περίοδο του ΠΑΣΧΑ σε συνεργασία με το Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου θέλοντας να προβάλει το κοινωνικό της πρόσωπο και την ευαισθησία της σε κάθε δημότη ο οποίος βιώνει κίνδυνο αποκλεισμού, τόσο κοινωνικού όσο και οικονομικού, χρηματοδοτεί την διανομή 500 (σετ) εορταστικών πακέτων, Η διανομή θα γίνει σε παιδιά, σε όλη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πύργου. Το κάθε πακέτο εμπεριέχει: α) τσουρέκι και β) εορταστικό πασχαλινό αυγό.

Στόχος μας είναι, η προβολή δράσεων της Δη.Κ.Ε.Πύργου, που στοχεύουν στην διέγερση συναισθημάτων εθελοντικής προσφοράς από την τοπική κοινωνία. Παράλληλα αποσκοπούμε στην επίκληση μίας επιχειρησιακής λογικής, συντονισμού των φορέων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Πύργου και επιθυμούν την υλοποίηση δράσεων προσφοράς αγαθών ή και υπηρεσιών προς τους Δημότες μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημόπουλος Χρήστος