Διοικητικό  συμβούλιο 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ – πρόεδρος

ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ

ΝΤΟΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΦΑΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ