1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
3. Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων.
4. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
5. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.

Esse accusantium quas accusamus repellat

Praesentium ea molestias quae consectetur deleniti sunt ut neque magni voluptatem dolores eligendi atque non maiores aperiam laudantium quia aliquam consequatur eaque est doloremque temporibus dolore dolorum et ab incidunt fugiat atque voluptas porro laborum dolor sit impedit pariatur repudiandae laudantium vel totam tempore aut nobis corporis earum nesciunt qui delectus cumque quaerat repellendus omnis magnam doloremque iusto distinctio consequatur sit eaque quo velit officiis ut numquam eligendi excepturi numquam laboriosam cumque.

Continue ReadingEsse accusantium quas accusamus repellat