ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2022

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψηΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΔΗΚΕ-ΠΥΡΓΟΥ-ΣΟΧ-2-2022.doc-Έγγραφα-Google ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-1-ΠΕ-ΤΕ2.doc-Έγγραφα-GoogleΛήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ1.doc-Έγγραφα-GoogleΛήψη

Continue ReadingΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2022